PAMIĘCI ABRY CABAN RODU RYSI WYKROT (2007-2015) - NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA NA ŚWIECIE, NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY


IN MEMORY OF ABRA CABAN OF LYNX BURROW (2007-2015) - THE GREATEST FRIEND IN THE WORLD, THE CLOSEST FAMILY MEMBER
  [link PASIEKA]
[link ARIS]
Anna Kossakowska
(artystka malarka, Warszawa 2015)
 Magda Fokt
(artystka malarka, Warszawa 2015)
 Małgorzata Gumowska
(technik farmacji, Warszawa 2015)
 Marcin Sudziński
(artysta fotograf, pszczelarz, Lublin 2015)
 

Powiadają, że fotografie pomagają przywrócić pamięć...
(Peter May)