PAMIĘCI ABRY CABAN RODU RYSI WYKROT (2007-2015) - NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA NA ŚWIECIE, NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY


IN MEMORY OF ABRA CABAN OF LYNX BURROW (2007-2015) - THE GREATEST FRIEND IN THE WORLD, THE CLOSEST FAMILY MEMBER
  [link do pasieki]
Anna Kossakowska
(artystka malarka, Warszawa 2015)
 Magda Fokt
(artystka malarka, Warszawa 2015)
 Małgorzata Gumowska
(technik farmacji, Warszawa 2015)
 Marcin Sudziński
(artysta fotograf, pszczelarz, Lublin 2015)